الرئيسية | العاب استراتيجية | Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX+Black Box

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX+Black Box

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX+Black Box

Sleeping Dogs: Definitive Edition CODEX+Black Box
Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

Minimum System Requirements
OS: Windows Vista 64bit, Window 7 64bit, Windows 8 64bit
Processor: Core 2 Duo 2.4GHz or Athlon X2 2.7GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 10 or 11 compatible card, ATI Radeon 3870 or higher, NVIDIA GeForce 8800 GT or higher with 512MB graphics memory, Intel HD Graphics 2500 or higher
DirectX: Version 10

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

Recommended System Requirements
OS: Windows Vista 64bit, Window 7 64bit, Windows 8 64bit
Processor: Core i5-2300, Phenom II X4 940 or better
Memory: 8 GB RAM
Graphics: DirectX 10 or 11 compatible card, ATI Radeon 7750, NVIDIA GeForce GTX 560 or higher with 1GB graphics memory, Intel HD Graphics 4000 or higher
DirectX: Version 11

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

Do a Check whether the game will work on your PC or not
Check the games requirement by this SITE
Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX+Black
Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX+Black

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

INSTALL::
1. Unrar
2. Burn or mount the image
3. Install the game
4. Copy over the cracked ******* from the /Crack directory to
your game install directory
5. Play the game

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX+Black

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX BlackSleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

Black Box :: 8.4GB

One Links

Mediafree
>https://www.satfrequencies.com/short/30082

Letitbit
>https://www.satfrequencies.com/short/30083

Turbobit
>https://www.satfrequencies.com/short/30084

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

1GB Links

Mediafree
>https://www.satfrequencies.com/short/30085
>https://www.satfrequencies.com/short/30086
>https://www.satfrequencies.com/short/30087
>https://www.satfrequencies.com/short/30088
>https://www.satfrequencies.com/short/30089
>https://www.satfrequencies.com/short/30090
>https://www.satfrequencies.com/short/30091
>https://www.satfrequencies.com/short/30092
>https://www.satfrequencies.com/short/30093

4upfiles
>https://www.satfrequencies.com/short/30094
>https://www.satfrequencies.com/short/30095
>https://www.satfrequencies.com/short/30096
>https://www.satfrequencies.com/short/30097
>https://www.satfrequencies.com/short/30098
>https://www.satfrequencies.com/short/30099
>https://www.satfrequencies.com/short/30100
>https://www.satfrequencies.com/short/30101
>https://www.satfrequencies.com/short/30102

Up07
>https://www.satfrequencies.com/short/30103
>https://www.satfrequencies.com/short/30104
>https://www.satfrequencies.com/short/30105
>https://www.satfrequencies.com/short/30106
>https://www.satfrequencies.com/short/30107
>https://www.satfrequencies.com/short/30108
>https://www.satfrequencies.com/short/30109
>https://www.satfrequencies.com/short/30110
>https://www.satfrequencies.com/short/30111

Fileforever
>https://www.satfrequencies.com/short/30112
>https://www.satfrequencies.com/short/30113
>https://www.satfrequencies.com/short/30114
>https://www.satfrequencies.com/short/30115
>https://www.satfrequencies.com/short/30116
>https://www.satfrequencies.com/short/30117
>https://www.satfrequencies.com/short/30118
>https://www.satfrequencies.com/short/30119
>https://www.satfrequencies.com/short/30120

Filerio
>https://www.satfrequencies.com/short/30121
>https://www.satfrequencies.com/short/30122
>https://www.satfrequencies.com/short/30123
>https://www.satfrequencies.com/short/30124
>https://www.satfrequencies.com/short/30125
>https://www.satfrequencies.com/short/30126
>https://www.satfrequencies.com/short/30127
>https://www.satfrequencies.com/short/30128
>https://www.satfrequencies.com/short/30129

Flexydrive
>https://www.satfrequencies.com/short/30130
>https://www.satfrequencies.com/short/30131
>https://www.satfrequencies.com/short/30132
>https://www.satfrequencies.com/short/30133
>https://www.satfrequencies.com/short/30134
>https://www.satfrequencies.com/short/30135
>https://www.satfrequencies.com/short/30136
>https://www.satfrequencies.com/short/30137
>https://www.satfrequencies.com/short/30138

Uplaoded
>https://www.satfrequencies.com/short/30139
>https://www.satfrequencies.com/short/30140
>https://www.satfrequencies.com/short/30141
>https://www.satfrequencies.com/short/30142
>https://www.satfrequencies.com/short/30143
>https://www.satfrequencies.com/short/30144
>https://www.satfrequencies.com/short/30145
>https://www.satfrequencies.com/short/30146
>https://www.satfrequencies.com/short/30147

Uptobox
>https://www.satfrequencies.com/short/30148
>https://www.satfrequencies.com/short/30149
>https://www.satfrequencies.com/short/30150
>https://www.satfrequencies.com/short/30151
>https://www.satfrequencies.com/short/30152
>https://www.satfrequencies.com/short/30153
>https://www.satfrequencies.com/short/30154
>https://www.satfrequencies.com/short/30155
>https://www.satfrequencies.com/short/30156

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

CODEX :: 16.8GB

One Links

Turbobit
>https://www.satfrequencies.com/short/30157

Letitbit
>https://www.satfrequencies.com/short/30158

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

5GB Links

Mediafree
>https://www.satfrequencies.com/short/30159
>https://www.satfrequencies.com/short/30160
>https://www.satfrequencies.com/short/30161
>https://www.satfrequencies.com/short/30162

Dfiles
>https://www.satfrequencies.com/short/30163
>https://www.satfrequencies.com/short/30164
>https://www.satfrequencies.com/short/30165
>https://www.satfrequencies.com/short/30166

Letitbit
>https://www.satfrequencies.com/short/30167
>https://www.satfrequencies.com/short/30168
>https://www.satfrequencies.com/short/30169
>https://www.satfrequencies.com/short/30170

Turbobit
>https://www.satfrequencies.com/short/30171
>https://www.satfrequencies.com/short/30172
>https://www.satfrequencies.com/short/30173
>https://www.satfrequencies.com/short/30174

Sleeping Dogs Definitive Edition-CODEX Black

1GB Links

Mediafree
>https://www.satfrequencies.com/short/30175
>https://www.satfrequencies.com/short/30176
>https://www.satfrequencies.com/short/30177
>https://www.satfrequencies.com/short/30178
>https://www.satfrequencies.com/short/30179
>https://www.satfrequencies.com/short/30180
>https://www.satfrequencies.com/short/30181
>https://www.satfrequencies.com/short/30182
>https://www.satfrequencies.com/short/30183
>https://www.satfrequencies.com/short/30184
>https://www.satfrequencies.com/short/30185
>https://www.satfrequencies.com/short/30186
>https://www.satfrequencies.com/short/30187
>https://www.satfrequencies.com/short/30188
>https://www.satfrequencies.com/short/30189
>https://www.satfrequencies.com/short/30190
>https://www.satfrequencies.com/short/30191
>https://www.satfrequencies.com/short/30192

4upfiles
>https://www.satfrequencies.com/short/30193
>https://www.satfrequencies.com/short/30194
>https://www.satfrequencies.com/short/30195
>https://www.satfrequencies.com/short/30196
>https://www.satfrequencies.com/short/30197
>https://www.satfrequencies.com/short/30198
>https://www.satfrequencies.com/short/30199
>https://www.satfrequencies.com/short/30200
>https://www.satfrequencies.com/short/30201
>https://www.satfrequencies.com/short/30202
>https://www.satfrequencies.com/short/30203
>https://www.satfrequencies.com/short/30204
>https://www.satfrequencies.com/short/30205
>https://www.satfrequencies.com/short/30206
>https://www.satfrequencies.com/short/30207
>https://www.satfrequencies.com/short/30208
>https://www.satfrequencies.com/short/30209
>https://www.satfrequencies.com/short/30210

Fileforever
>https://www.satfrequencies.com/short/30211
>https://www.satfrequencies.com/short/30212
>https://www.satfrequencies.com/short/30213
>https://www.satfrequencies.com/short/30214
>https://www.satfrequencies.com/short/30215
>https://www.satfrequencies.com/short/30216
>https://www.satfrequencies.com/short/30217
>https://www.satfrequencies.com/short/30218
>https://www.satfrequencies.com/short/30219
>https://www.satfrequencies.com/short/30220
>https://www.satfrequencies.com/short/30221
>https://www.satfrequencies.com/short/30222
>https://www.satfrequencies.com/short/30223
>https://www.satfrequencies.com/short/30224
>https://www.satfrequencies.com/short/30225
>https://www.satfrequencies.com/short/30226
>https://www.satfrequencies.com/short/30227
>https://www.satfrequencies.com/short/30228

Filerio
>https://www.satfrequencies.com/short/30229
>https://www.satfrequencies.com/short/30230
>https://www.satfrequencies.com/short/30231
>https://www.satfrequencies.com/short/30232
>https://www.satfrequencies.com/short/30233
>https://www.satfrequencies.com/short/30234
>https://www.satfrequencies.com/short/30235
>https://www.satfrequencies.com/short/30236
>https://www.satfrequencies.com/short/30237
>https://www.satfrequencies.com/short/30238
>https://www.satfrequencies.com/short/30239
>https://www.satfrequencies.com/short/30240
>https://www.satfrequencies.com/short/30241
>https://www.satfrequencies.com/short/30242
>https://www.satfrequencies.com/short/30243
>https://www.satfrequencies.com/short/30244
>https://www.satfrequencies.com/short/30245
>https://www.satfrequencies.com/short/30246

Flexydrive
>https://www.satfrequencies.com/short/30247
>https://www.satfrequencies.com/short/30248
>https://www.satfrequencies.com/short/30249
>https://www.satfrequencies.com/short/30250
>https://www.satfrequencies.com/short/30251
>https://www.satfrequencies.com/short/30252
>https://www.satfrequencies.com/short/30253
>https://www.satfrequencies.com/short/30254
>https://www.satfrequencies.com/short/30255
>https://www.satfrequencies.com/short/30256
>https://www.satfrequencies.com/short/30257
>https://www.satfrequencies.com/short/30258
>https://www.satfrequencies.com/short/30259
>https://www.satfrequencies.com/short/30260
>https://www.satfrequencies.com/short/30261
>https://www.satfrequencies.com/short/30262
>https://www.satfrequencies.com/short/30263
>https://www.satfrequencies.com/short/30264

Up07
>https://www.satfrequencies.com/short/30265
>https://www.satfrequencies.com/short/30266
>https://www.satfrequencies.com/short/30267
>https://www.satfrequencies.com/short/30268
>https://www.satfrequencies.com/short/30269
>https://www.satfrequencies.com/short/30270
>https://www.satfrequencies.com/short/30271
>https://www.satfrequencies.com/short/30272
>https://www.satfrequencies.com/short/30273
>https://www.satfrequencies.com/short/30274
>https://www.satfrequencies.com/short/30275
>https://www.satfrequencies.com/short/30276
>https://www.satfrequencies.com/short/30277
>https://www.satfrequencies.com/short/30278
>https://www.satfrequencies.com/short/30279
>https://www.satfrequencies.com/short/30280
>https://www.satfrequencies.com/short/30281
>https://www.satfrequencies.com/short/30282

Ul.to
>https://www.satfrequencies.com/short/30283
>https://www.satfrequencies.com/short/30284
>https://www.satfrequencies.com/short/30285
>https://www.satfrequencies.com/short/30286
>https://www.satfrequencies.com/short/30287
>https://www.satfrequencies.com/short/30288
>https://www.satfrequencies.com/short/30289
>https://www.satfrequencies.com/short/30290
>https://www.satfrequencies.com/short/30291
>https://www.satfrequencies.com/short/30292
>https://www.satfrequencies.com/short/30293
>https://www.satfrequencies.com/short/30294
>https://www.satfrequencies.com/short/30295
>https://www.satfrequencies.com/short/30296
>https://www.satfrequencies.com/short/30297
>https://www.satfrequencies.com/short/30298
>https://www.satfrequencies.com/short/30299
>https://www.satfrequencies.com/short/30300

Uptobox
>https://www.satfrequencies.com/short/30301
>https://www.satfrequencies.com/short/30302
>https://www.satfrequencies.com/short/30303
>https://www.satfrequencies.com/short/30304
>https://www.satfrequencies.com/short/30305
>https://www.satfrequencies.com/short/30306
>https://www.satfrequencies.com/short/30307
>https://www.satfrequencies.com/short/30308
>https://www.satfrequencies.com/short/30309
>https://www.satfrequencies.com/short/30310
>https://www.satfrequencies.com/short/30311
>https://www.satfrequencies.com/short/30312
>https://www.satfrequencies.com/short/30313
>https://www.satfrequencies.com/short/30314
>https://www.satfrequencies.com/short/30315
>https://www.satfrequencies.com/short/30316
>https://www.satfrequencies.com/short/30317
>https://www.satfrequencies.com/short/30318

أضف إلى:
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذة اللعبة
0
عدد مرات التصويت:0